K O N T A K T 

Skötsel

Vi erbjuder all typ av skötsel och underhåll av din trädgård eller offentliga miljö.
Med vår kompetens vårdar vi din trädgård omsorgsfullt på bästa sätt och du får mer tid till annat.


Exempel på skötseluppdrag:
  • Vår- och höststädning av trädgården

  • Gräsklippning

  • Ogräsrensning

  • Häckklippning

  • Beskärning av buskar och träd

  • Omplantering/delning av perenner

  • Lövkrattning

Etableringsskötsel:

Nyetablerade växter behöver mycket skötsel i början. Framför allt de två första åren som är ganska arbetsintensiva med bevattning, ogräsbekämpning, gödsling och uppbyggnadsbeskärning. Vi hjälper dig med detta!